Recursos pedagògics que volem compartir

Vídeos, documentals, programes de televisió, xerrades i articles que ens inspiren a canviar la mirada sobre l’educació i la infància.

Entrevista a Arno Stern entorn a les investigacions que va portar a terme en relació a l’educació creadora.

 

La educación perdida, documental precusor que va posar sobre la taula temes tan importants com el sentit de l’educació, les idees que subjauen a la institució educativa i la necessitat d’humanitzar-la. A través de varies entrevistes a persones i professionals d’orientacions molt diferents, ens anima a rebel·lar-nos contra un sistema al servei de l’economia i que deixa completament de banda les persones.

 

Quins són els models educatius i escales de valor que s’impulsen des d’aquests centres? El desastre global és l’efecte secundari d’una educació antiquada en el teu enfocament i actituds? Com podem solucionar els problemes de demà amb les solucions del llegat d’ahir?

En lloc de l’estandardització i la suposada utilitat econòmica, la creativitat, la diversitat i la sostenibilitat haurien de ser el nucli curricular de les noves institucions educatives destinades a promoure el desenvolupament del potencial individual i el benestar col·lectiu.

Español »