L'escoleta Liliput

Liliput és un projecte d’acompanyament a la criança basat en l’educació Viva. Un espai de joc, d’exploració,  descoberta i creixement sensorial, motriu i afectiu. Gaudim d’un espai interior adaptat curosament, molt càlid i acollidor, on acompanyem a les criatures d’una forma respectuosa, atenta i amorosa.

Cuidem les seves necessitats, emocions i interessos, deixant-les gaudir al seu ritme d’una forma autònoma i no dirigida. Sempre respectant la criança i realitat de cada família.

A Liliput acollim de 7 a 8 infants per adult, des dels 6 mesos als 4 anys. 

Creiem que les criatures són les veritables protagonistes de la seu aprenantatge i del seu propi camí. Les ganes d’entendre, d’experimentar i descobrir el món que les envolta sorgeix d’una necessitat i curiositat innata, natural i espontània.

El nostre dia a dia

A Liliput tenim una estructura base per a intentar mantenir unes rutines que donin seguretat a les criatures i quedin cobertes les seves necessitats. Tot i així som flexibles en quant horaris per tal de respectar els seus ritmes i pulsions.

Per a conseguir que aquestes es vagin autoregulant intercalarem propostes més dirigides (com la rotllana del bon dia o els hàbits d’higiene) amb estones de joc lliure:

 

9 a 10h Arribada relaxada, joc lliure

10h Rotllana de ben vinguda, cançons i bon dia

10,20h Esmorzar, oferim fruita

10,30 a 12h Proposta, joc lliure o sortida a l’espai exterior.

12 a 12,30h Recollim material, ronda cançons per dinar, rentem mans i parem taula

12,30 a 13,15h Dinar

13,15 a 13,30h Treballem hàbits d’higiene bolquers, orinals, rentar mans, etc.

13,30 a 14,30h Descans i joc lliure tranquil (contes, massatges, racons…)

14,30 a 15h Berenar, rotllana d’acomiadament i sortida relaxada.

*No recomanem a menors de 6 anys estar fora de la pròpia llar  més de 5/6 hores.

**Opció servei d’acollida de 8h a 9h i de 15h a 16h.

Calendari curs 2021-2022

El calendari de Liliput s’ha creat a partir del calendari fixat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, però serà variable  segons festes i dies de lliure disposició del centre.

Comencem curs la segona setmana de setembre i acabem la tercera de juliol. 

Es valorarà l’opció d’oferir espai casal i acollida si les famílies necessiten aquest servei fora del calendari inicial.

Quina és la ràtio a Liliput

 

 Considerem que per poder atendre i tenir cura de les necessitats físiques i emocionals de cada criatura la ràtio per adulta no pot superar les 8 criatures per educadora / acompanyant.

El grup no superarà els  16 infants.

Com és el temps d’adaptació?

L’adaptació és el temps de familiarització de les criatures al nou espai, als companys, les adultes i dinàmiques del projecte.

Durant aquest període les seves families són convidades a acompanyar a cada infant amb la seva presència tranquil.la, aportant seguretat, ajudant-los a integrar les noves normes i límits.

Donat el moment evolutiu de cada criatura aquest procés pot ser més o menys llarg. Des de Liliput mirarem amb cura i respecte les necessitats de cada infant i la seva família. Treballant amb l’adult de referència de cada nen/a per a que la vinculació amb l’educadora/es sigui el més enriquidora possible  i poder ajudar-los amb la posterior separació dels pares.

Els àpats a l'escoleta

Pel matí cada infant porta una peça de fruita per esmorzar, que s’ofereix com a mecedònia compartida amb el grup.

Per dinar famílies  porten carmanyola amb el dinar de la seva criatura ja elaborat des de casa per tal de garantir una continuitat en quant a les necessitats específiques de cada infant: intoleràncies, al.lèrgies, vegetarians, moment especific en la introducció d’aliments, etc.

Si alguna criatura necessita dinar abans de les 12h /12,30h (cas de nadons o menors de 18 mesos) es faran dos torns per garantir les necessitats I benestar dels petits.

Per berenar s’oferirà fruita, l’àctics o galetes. A coordinar amb les families segons horaris de recollida per tal que tots els nens i nenes berenin el mateix.

Els infants

L'educació viva observa a l'infant des de la seva essència com a ésser viu, tenint cura del seu creixement i aprenentatge per tal que ho faci amb harmonia segons els seus patrons genètics i estructura interna. Estructura que el guiarà al llarg de la vida per tal d'interaccionar amb l'entorn afavorint el seu benestar, equilibri i desenvolupament. Per tal d'aconseguir la totalitat del seu potencial i benestar cognitiu, emocional i somàtic l'infant ha d'experimentar i créixer des del plaer i la satisfacció de les seves necessitats internes. L'educació viva destaca les següents necessitats bàsiques infantils que cal respectar: · La protecció i la seguretat · L'autonomia i l'exploració · Exploració del temps, del moviment i el joc espontani · De pertinença i de vincles · De ser reconegut com a legítim de l’altre i ser acceptat i estimat · De construir un autoconcepte positiu d'un mateix · D’autorealització i observació.

L'educació viva destaca les següents necessitats bàsiques infantils que cal respectar: • A la protecció i a la seguretat • D'autonomia i exploració • D'exploració i de temps • De moviment i joc espontani • De pertinença i de vincles • De ser reconegut com a legítim de l’altre i ser acceptat i estimat • De construir un autoconcepte positiu d'un mateix • D’autorealització i observació.

Les famílies

Per poder crear aquest espai acollidor on la criatura es pugui desenvolupar de forma segura i tranquil.la és necessària la implicació de les famílies, principal pilar en la criança i educació dels infants. A Liliput cuidem la comunicació amb la família, acompanyant des d’una mirada sistèmica el procès de cirança.

Què us demanem?

• Compromís a l’adaptació del vostre fill o filla segons les necessitats de tot el nucli familiar. • Suport en moments concrets de l’escoleta. Creació i participació en les comissions de famílies: c. Pedagògica, c. de Festes, c. de materials i arrenjaments….. • Espais d’assamblees i de decisió, participant de forma activa a les trobades periòdiques entre famílies i equip pedagògic. • Trobades pedagògiques, d’enriquiment i aprenentatge per compartir coneixements en relació a temes relacionats amb la criança (control d’esfínters, alimentació, educació en positiu…)

L'equip pedagògic

El paper de l’adult que té cura i acompanya emocionalment als infants és el d’observador, sensible, pròxim i amb empatia. Esperant tranquil per intervenir en el moment idoni, s’aproxima a ajudar quan és necessari. Estar present des de la calma, sense judici i l'acceptació, amb una mirada sempre perifèrica. L'adulta pensa i prepara els espais, el material i les propostes facilitant l'acció, guiant amb les mínimes instruccions als nens i nenes perquè puguin jugar, descobrir i treballar de manera autònoma.

A l'hora d'acompanyar als infants cal atendre a l'escolta del que està transmetent el nen i el grup, tant mitjançant les paraules, com amb els gestos i el propi cos. També és important l'escolta cap a les emocions i vivències d’un mateix, amb actitud de coherència, claredat, fermesa i constància en el respecte dels límits i compliment de les normes establertes. L'adult s'expressa mitjançant un llenguatge clar, concret, adequat i assertiu, donant importància a la paraula i també al llenguatge corporal.

Español »